Домініканська духовність є неоднозначним поняттям. Серед сучасних авторів, як домініканців, так і дослідників духовної літератури з поза нашого Ордену, немає однозначної і вичерпної відповіді на питання, чим є домініканська духовність, якими якостями має володіти пересічний домініканець, щоб бути справжнім домініканцем. Вісімсотрічна історія Ордену подарувала нам так різних в своїй величі людей, що здається неможливо звести їх до спільного знаменника, показуючи, що ось це щось є винятково домініканським, чого не мають інші. Так багата історія, котра переходить в сьогодення, не піддається охопленню однією людиною в силу масштабу предмету. Тому кожна щира спроба опису і аналізу цого феномену, яким в історії Церкви і світу був і є Домініканський Орден, буде лише частинкою вітражу, з котрого складається образ цієї форми життя на протязі поколінь. Тільки Бог бачить цілу картину досконало. Ми – ті, хто прагне наблизитися до цієї таємниці – мусимо пізнавати її, вникаючи в труди, життєписи і хроніки, котрі повстали за весь цей час.


В цьому місці надаймо їм слово...

 • Правило життя Братів Проповідників

  Ante omnia, Fratres carissimi, diligatur Deus, deinde proximus, quia ista praecepta sunt principaliter nobis data. Haec igitur sunt, quae ut observetis praecipimus, in monasterio constituti. Primum, propter quod in unum estis congregati, ut unanimes habitetis in domo; et sit vobis anima una et cor unum in Deo. Et non dicatis aliquid proprium, sed sint vobis omnia communia.

 • Святі та блаженні

  Is qui Ecclesiam suam nova semper prole fecundat, volens haec moderna tempora conformare prioribus et fidem catholicam propagare, pium inspiravit vobis affectum quo, amplexi paupertatem et regularem vitam professi verbi Dei exhortationi vacetis, evangelizantes per orbem nomen Domini nostri Iesu Christi...
  Ut autem per hanc sequelam Christi in caritate Dei et proximi perficiamur, professione Ordini nostro cooptati Deo totaliter consecramur ac universae Ecclesiae novo modo devovemur, integrae “evangelizationi verbi Dei totaliter deputati”

 • Духовна спадщина

  In dulci jubilo,
  Nun singet und seid froh!
  Alle unsre Wonne liegt in praesepio
  Sie leuchtet wie die Sonne
  Matris in gremio 
  Alpha es et O.

 • Літургія Церкви

  ... з глубини нашої немощі ми волаємо до Бога, щоб нас підніс, щоб дозволив нам побачити Себе і вчинив нас такими, якими Він хотів би нас бачити...
  Бенедикт XVI,  Дух Літургії 

 • Світ очима домініканців

  Propositum fundamentale Ordinis et forma vitae ab ipso profluens momentum suum quocumque Ecclesiae tempore servant. Horum tamen intellegentia et aestimatio, sicut traditione nostra docemur, quam maxime urgent cum maioris mutationis et evolutionis condiciones intersunt. His in adiunctis, Ordinis est animi cum fortitudine seipsum renovare eisque sese aptare, discernendo et probando quae in votis hominum bona et utilia sunt, eaque assumendo in immutabili harmonia elementorum fundamentalium vitae suae.

 • Молитви домініканців

  O spem miram quam dedisti mortis hora te flentibus,
  dum post mortem promisisti te profuturum fratribus:
  Imple Pater quod dixisti, nos tuis iuvans precibus.
  Qui tot signis claruisti in aegrorum corporibus,
  nobis opem ferens Christi, aegris medere moribus.
  Imple Pater quod dixisti, nos tuis iuvans precibus.